שיא ישראלי בטיסת גובה בטרקטורון מעופף | בקאי

שיא ישראלי בטיסת גובה בטרקטורון מעופף | בקאי

שיא ישראלי בטיסת גובה בטרקטורון מעופף | בקאי

Leave a Reply